500k

 1. DAIHATSU
 2. Dâm Dương Hoắc
 3. DAIHATSU
 4. Dâm Dương Hoắc
 5. SweetRock
 6. Ma Xó
 7. PlayboyHN
 8. Em Ơi Hà Nội Phố
 9. Ford Mustang
 10. xaulaiden
 11. leedongtrung
 12. DARK KNIGHT
 13. leedongtrung
 14. levelmax
 15. PlayboyHN
 16. 3shot1night
 17. Ford Mustang
 18. Ford Mustang
 19. Ford Mustang
 20. Thanh Xuân