250k

 1. DAIHATSU
 2. DAIHATSU
 3. SweetRock
 4. tervet
 5. DAIHATSU
 6. Dâm Dương Hoắc
 7. Super Mario
 8. DAIHATSU
 9. Dâm Dương Hoắc
 10. Dâm Dương Hoắc
 11. Ford Mustang
 12. Adidas
 13. Thanh Long
 14. Range Rover